FBs-2DA


FBs-2DA  2 kanal, 14-bit analog çıkış modülü
FBs-4DA


FBs-4DA  4 kanal, 14-bit analog çıkış modülü
FBs-4A2D


FBs-4A2D  4 kanal, 14-bit analog giriş, 2 kanal, 14-bit analog çıkış ile aynı combo modülü
FBs-6AD


FBs-6AD  6 kanal, 14-bit analog giriş modülü 
FBs-2TC


FBs-2TC  2 kanal termokupl ( J/K/T/R/B/E/S/N ) sıcaklık modülü
FBs-6TC


FBs-6TC  6 kanal termokupl ( J/K/T/R/B/E/S/N ) sıcaklık modülü
FBs-16TC


FBs-16TC  16 kanal termokupl ( J/K/T/R/B/E/S/N ) sıcaklık modülü
FBs-6RTD


FBs-6RTD  6 kanal RTD sıcaklık giriş modülü PT100 / PT1000
FBs-16RTD


FBs-16RTD  16 kanal RTD sıcaklık giriş modülü PT100 / PT1000, 0.1°C çözünürlük
FBs-6NTC


FBs-6NTC  6 kanal NTC Sensör modülü
FBs-2A4RTD


FBs-2A4RTD 2 kanal, 14-bit analog giriş (özellik 6AD ile aynı) + 4 kanal RTD sıcaklık giriş (özellik 6RTD ile aynı) combo modülü
FBs-2A4TC


FBs-2A4TC 2 kanal, 14-bit analog giriş (özellik 6AD ile aynı) + 4 kanal termokupl modülü (özellik 6TC ile aynı) combo modülü